Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. mechanizmów czwartorzędowych zmian klimatu, Obergurgl, Austria

Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Austriacka Fundacja Nauki (FWF) organizują konferencję pt. "Mechanizmy czwartorzędowych zmian klimatu: stabilność faz ciepłych w przeszłości i w przyszłości", która odbędzie się w dniach 6-11 czerwca w Obergurgl, Austria.

Podczas konferencji...

6 Czerwca 2009 - 6 Czerwca 2009
Austria

Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Austriacka Fundacja Nauki (FWF) organizują konferencję pt. "Mechanizmy czwartorzędowych zmian klimatu: stabilność faz ciepłych w przeszłości i w przyszłości", która odbędzie się w dniach 6-11 czerwca w Obergurgl, Austria.

Podczas konferencji omawiane będą różnice pomiędzy minionymi okresami międzylodowcowymi, ich stabilność klimatyczna oraz interakcje z polarnymi pokrywami lodowymi i biosferą w ciągu minionych tysiącleci, aby pogłębić zrozumienie kształtowania się klimatu w przyszłości.

Konferencja opierać się będzie na wiedzy zgromadzonej w ciągu dziesięcioleci udanych programów badawczych i będzie następnym krokiem w integracji europejskich i międzynarodowych grup badawczych w dziedzinie paleoklimatologii. Pojawią się także dyscypliny uzupełniające temat zmian klimatycznych w celu zaangażowania naukowców z innych dyscyplin blisko z nim związanych, jak socjoekonomia czy polityka.Więcej informacji:
http://www.esf.org/index.php?id=5310