European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja nt. roli badań podstawowych w strukturyzacji ERA, Praga, Czechy

W dniach 16-18 kwietnia 2009 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się konferencja poświęcona roli badań podstawowych w procesie strukturyzacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Wydarzenie organizowane jest przez Czeską Akademię Nauk pod auspicjami czeskiej prezydencji w Unii ...

16 Kwietnia 2009 - 16 Kwietnia 2009
Czechy
W dniach 16-18 kwietnia 2009 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się konferencja poświęcona roli badań podstawowych w procesie strukturyzacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Wydarzenie organizowane jest przez Czeską Akademię Nauk pod auspicjami czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Proces budowania struktur ERA został rozpoczęty przez Unię Europejską na początku obecnej dekady. Wizja tego programu jest co jakiś czas dopracowywana poprzez różne inicjatywy, zalecenia czy prace, jak np. "Wizja 2020" dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, którą przygotowano pod koniec 2008 r. Podkreśla ona wagę skutecznego tworzenia przestrzeni do swobodnych działań i wymiany naukowców. Konferencja będzie wkładem w tę dyskusję.

Do udziału zaproszeni zostaną przedstawiciele europejskich i międzynarodowych podmiotów zainteresowanych badaniami, organizacji badawczych, fundacji naukowych, Komisji Europejskiej oraz innych ciał ustawodawczych.Więcej informacji, w tym na temat rejestracji, można znaleźć na stronie:
http://www.era2009.cz/

lub pisząc do:
p. Lucie Vachova
E-mail: era@kav.cas.cz