Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. zwiększania ekologiczności centrów danych i laboratoriów, Luksemburg, Luksemburg

Dnia 5 marca w Luksemburgu, Luksemburg, odbędą się warsztaty poświęcone pytaniu, jak sprawić, aby centra danych i laboratoria stały się bardziej ekologiczne.

Laboratoria i serwerownie zużywają spore ilości energii, przez co naturalnie stają się miejscem poszukiwania oszczędn...

5 Marca 2009 - 5 Marca 2009
Luksemburg

Dnia 5 marca w Luksemburgu, Luksemburg, odbędą się warsztaty poświęcone pytaniu, jak sprawić, aby centra danych i laboratoria stały się bardziej ekologiczne.

Laboratoria i serwerownie zużywają spore ilości energii, przez co naturalnie stają się miejscem poszukiwania oszczędności. Niemniej podczas ich projektowania i wyposażania kwestia wydajności energetycznej jest często pomijana.

Podczas warsztatów omawiane będą działania praktyczne i strategiczne zmierzające do osiągnięcia oszczędności poprzez:
- określenie kluczowych wymogów w projektowaniu ekologicznych centrów danych i laboratoriów;
- kontaktowanie ze sobą naukowców, użytkowników i praktyków zaangażowanych w projektowanie, budowę oraz wyposażanie laboratoriów i centrów danych;
- wspieranie rozwoju europejskiej sieci ekologicznych laboratoriów, angażując uczelnie wyższe, podmioty prywatne i publiczne, inżynierów i dostawców.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj