Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt "Migracje pracowników", Londyn, Wielka Brytania

Dnia 4 lutego w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja zamykająca projekt pt. "Migracje pracowników bez dokumentów" (UWT).

W ramach konferencji zatytułowanej "Ścieżki i doświadczenia migrantów bez dokumentów", konsorcjum badawcze zaprezentuje najważniejsze wnioski...

4 Lutego 2009 - 4 Lutego 2009
Zjednoczone Królestwo

Dnia 4 lutego w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja zamykająca projekt pt. "Migracje pracowników bez dokumentów" (UWT).

W ramach konferencji zatytułowanej "Ścieżki i doświadczenia migrantów bez dokumentów", konsorcjum badawcze zaprezentuje najważniejsze wnioski projektu sfinansowanego z Szóstego Programu Ramowego (6PR).

Projekt skoncentrował się na ścieżkach i doświadczeniach migrantów bez dokumentów w siedmiu państwach członkowskich UE (Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Aby pogłębić wiedzę na temat migracji bez dokumentów w Europie, projekt zbadał:
- powody dla których migranci szukają pracy w Europie, nieposiadając odpowiednich pozwoleń;
- warunki pracy i doświadczenia;
- różne okoliczności, w których legalnie pracujący i rezydujący migranci mogą utracić swój legalny status;
- okoliczności w jakich migrujący pracownicy bez dokumentów lub uregulowanej sytuacji mogą zdobyć legalny status umożliwiający mieszkanie i pracę w Europie;
- stałe zapotrzebowanie na nielegalnych pracowników migrujących i ich wpływ na rynki pracy.Więcej informacji:
http://www.undocumentedmigrants.eu/