CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Sympozjum nt. wielofunkcyjnego kodowania w celu oceny ruchomego dziedzictwa kulturowego, Londyn, Wilk. Brytania

Dnia 25 lutego w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się sympozjum nt. wielofunkcyjnego kodowania w celu oceny ruchomego dziedzictwa kulturowego.

System, który ma być przedmiotem debaty i prezentacji został opracowany w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu MultiEn...

25 Lutego 2009 - 25 Lutego 2009
Zjednoczone Królestwo
Dnia 25 lutego w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się sympozjum nt. wielofunkcyjnego kodowania w celu oceny ruchomego dziedzictwa kulturowego.

System, który ma być przedmiotem debaty i prezentacji został opracowany w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu MultiEncode. Przyrząd MultiEncode składa się z trzech uzupełniających systemów wykrywających, wykorzystujących wspólne źródło laserowe, współdzielących komponenty optyczne i funkcjonujących na bazie jednego pakietu oprogramowania.

Spójne metody optyczne wykorzystywane przez MultiEncode umożliwiają konserwatorom identyfikowanie defektów i charakterystycznych cech (pęknięcia, rozwarstwienia i luki) poszczególnych dzieł sztuki. Zastosowane razem procedurze oceny wpływu (IAP), techniki te pozwalają utworzyć "sygnaturę wad" dzieła, którą będzie można wykorzystać do sprawdzenia jego autentyczności w przypadku oszustwa lub kradzieży.

Na spotkanie złożą się dwie sesje: W sesji porannej projektanci z instytucji partnerskich uczestniczących w projekcie będą debatować nad naukowymi podstawami trzech wykorzystanych systemów wykrywania i ich potencjalnymi zastosowaniami w środowisku muzealniczym. W sesji popołudniowej zaprezentowane zostanie działanie prototypowego narzędzia na przykładzie kilku obrazów.Aby się zarejestrować, proszę kontaktować się z:
p. Nicola Heald
E-mail: nicola.heald@tate.org.uk

Więcej informacji nt. projektu:
http://www.iesl.forth.gr/projects/multiencode/index.html

http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/majorprojects/multiencode.htm