Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Technologie wspomagające nauczanie: dzień informacji na temat piątego zaproszenia do składania wniosków nt. TIK, Luksemburg, Luksemburg

Dnia 24 marca w Luksemburgu, Luksemburg, Komisja Europejska organizuje dzień informacji na temat piątego zaproszenia do składania wniosków w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Zaproszenie, które ma być ogłoszone dnia 31 lipca 2009 r. będzie dotyczyć t...

24 Marca 2009 - 24 Marca 2009
Luksemburg

Dnia 24 marca w Luksemburgu, Luksemburg, Komisja Europejska organizuje dzień informacji na temat piątego zaproszenia do składania wniosków w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Zaproszenie, które ma być ogłoszone dnia 31 lipca 2009 r. będzie dotyczyć technologii wspomagających nauczanie.

Wydarzenie jest skierowane do naukowców zainteresowanych złożeniem propozycji projektów. Ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć program prac i kryteria oceny wniosków, ułatwić wymianę pomysłów i doświadczeń oraz spotkanie potencjalnych partnerów do zawiązania konsorcjów projektowych.

Uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania plakatów, aby znaleźć partnerów do projektu lub przedyskutować proponowane pomysły na spotkaniach bilateralnych z pracownikami Komisji.Dodatkowe informacje i rejestracja:
tutaj