Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejski Dzień eParticipation 2009, Bruksela, Belgia

Dnia 4 marca w Brukseli, Belgia, Komisja Europejska organizuje Europejski Dzień eParticipation pod hasłem "Niech usłyszą Cię inni!"

Rozwój i szerokie zastosowanie wydajnych, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) zmienia krajobraz polityczny i otwiera prze...

4 Marca 2009 - 4 Marca 2009
Belgia

Dnia 4 marca w Brukseli, Belgia, Komisja Europejska organizuje Europejski Dzień eParticipation pod hasłem "Niech usłyszą Cię inni!"

Rozwój i szerokie zastosowanie wydajnych, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) zmienia krajobraz polityczny i otwiera przed obywatelami więcej sposobności do prowadzenia debat i wyrażania swojej opinii na temat problemów, które ich dotyczą i interesują.

Europejski Dzień eParticipation będzie okazją do debaty na wysokim szczeblu na temat bieżącej sytuacji i przyszłych kierunków rozwoju w tej dziedzinie. Omówione zostaną ważne polityczne zadania i sposoby ich realizacji za pomocą TIK.

Przedmiotem debaty będzie również wykorzystywanie TIK do wspomagania ustawodawców i decydentów w ich pracy, a w szczególności do poprawy komunikacji z wyborcami i lepszego zrozumienia ich poglądów. W ramach wydarzenia omówione zostaną także korzyści, jakie TIK oferuje obywatelom poprzez zapewnienie możliwości wypowiedzenia się w procesie decyzyjnym, a także sposób, w jaki TIK przyczynia się do włączenia Europejczyków w politykę.Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/information_society/events/eparticipation/2009/index_en.htm