Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejski kurs letni nt. technologii wspomagających nauczanie, Terchová, Słowacja

W dniach od 30 maja do 6 czerwca w miejscowości Terchová, Słowacja, odbędzie się wspólny, europejski kurs letni nt. technologii wspomagających nauczanie (TEL).

Wydarzenie ma sprzyjać międzydyscyplinarnemu szkoleniu i stwarzać sposobności do nawiązania współpracy między nauko...

30 Maja 2009 - 30 Maja 2009
Słowacja

W dniach od 30 maja do 6 czerwca w miejscowości Terchová, Słowacja, odbędzie się wspólny, europejski kurs letni nt. technologii wspomagających nauczanie (TEL).

Wydarzenie ma sprzyjać międzydyscyplinarnemu szkoleniu i stwarzać sposobności do nawiązania współpracy między naukowcami pracującymi w różnych specjalistycznych dziedzinach promujących rozwój TEL w miejscu pracy.

Program obejmuje wykłady i sesje ćwiczeń pod kierunkiem profesorów z dziedziny technologii wspierających nauczanie, zajęcia w małych grupach, mentoring oraz analizę możliwości wspólnych badań. Ponadto w ramach kursu odbędą się sesje praktyczne w zakresie metodologii badania TEL.

Poruszane będą następujące tematy:
- tworzenie zasobów wiedzy i kształcenia oraz dostęp do nich;
- modelowanie i wykorzystywanie praktyk oraz zarządzanie nimi;
- indywidualizacja i adaptacja w środowiskach uczeniowych;
- opowiadanie historii i gry edukacyjne;
- web 2.0 i oprogramowanie społecznościowe;
- otwarte, reaktywne środowiska uczeniowe;
- społeczności uczeniowe i społeczności praktykujące;
- prywatność i bezpieczeństwo;
- zarządzanie sporami;
- pedagogika, uczenie się przez całe życie i TEL;
- indywidualne, społeczne i organizacyjne procesy kształcenia;
- interoperacyjność standardów TEL, modele, procesy, narzędzia;
- techniki badawcze;
- przyszłość TEL.Więcej informacji:
http://www.prolearn-academy.org/Events/summer-school-2009/