Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Prezentacja nt. standaryzacji internetowego systemu rozstrzygania sporów, Bruksela, Belgia

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) organizuje w dniu 31 marca w Brukseli, Belgia, warsztaty na temat standaryzacji narzędzi internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR).

Jednym z głównych tematów będzie dokument zawierający analizę systemów ODR w powiązaniu z kwesti...

31 Marca 2009 - 31 Marca 2009
Belgia
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) organizuje w dniu 31 marca w Brukseli, Belgia, warsztaty na temat standaryzacji narzędzi internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR).

Jednym z głównych tematów będzie dokument zawierający analizę systemów ODR w powiązaniu z kwestiami technologicznymi, prawnymi i handlowymi; uczestnicy zajmą się także zaleceniami politycznymi w tym zakresie. Podczas spotkania prelegenci przedstawią swoje poglądy na temat sytuacji w dziedzinie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) oraz systemów ODR.

Wydarzenie może być szczególnie interesujące dla przedstawicieli izb handlowych i stowarzyszeń konsumenckich, a także dla konsultantów, przedsiębiorców, ustawodawców i naukowców prowadzących badania.Więcej informacji:
http://www.cen.eu/go/ws_odr/