Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wspólna konferencja DATE'09 i ARTEMISIA, Nicea, Francja

W dniach 20-24 kwietnia w Nicei, Francja, odbędzie się wspólna konferencja projektów DATE'09 (Projektowanie, automatyka i testy w Europie) i ARTEMISIA.

DATE'09 obejmie wykłady plenarne wygłoszone przez przedstawicieli świata nauki i przedsiębiorców, sesje techniczne, warszta...

20 Kwietnia 2009 - 20 Kwietnia 2009
Francja

W dniach 20-24 kwietnia w Nicei, Francja, odbędzie się wspólna konferencja projektów DATE'09 (Projektowanie, automatyka i testy w Europie) i ARTEMISIA.

DATE'09 obejmie wykłady plenarne wygłoszone przez przedstawicieli świata nauki i przedsiębiorców, sesje techniczne, warsztaty, seminaria i dwa dni specjalnie poświęcone "Strategiom rozwoju SoC (System-on-a-chip)" oraz "Aplikacjom wielordzeniowym".

W dniach 23-24 kwietnia odbędzie się wydarzenie ARTEMIS, organizowane przez stowarzyszenie ARTEMISIA (Stowarzyszenie partnerów badawczo-rozwojowych w zakresie zaawansowanych badań i technologii wbudowanej inteligencji) obejmujące otwarte sesje dyskusyjne oraz konkurs orkiestr ARTEMIS przewidziany pierwszego dnia. Konkurs orkiestr ARTEMIS ma zachęcić studentów i młodych profesjonalistów do współzawodnictwa w tworzeniu urządzeń grających na prawdziwych, niezmodyfikowanych instrumentach muzycznych za pomocą różnych, wbudowanych systemów. Walne Zgromadzenie ARTEMIS, częściowo otwarte dla publiczności, przewidziano na 24 kwietnia.Więcej informacji:
http://www.date-conference.com/