Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kurs nt. modelowania interakcji i procesów drobnoustrojowych, Lyngby, Dania

Politechnika Duńska organizuje w dniach od 21 do 26 czerwca w Lyngby, Dania, kurs nt. osobniczego modelowania interakcji i procesów drobnoustrojowych za pomocą platformy iDynoMiCS (Osobniczy symulator dynamiki zbiorowisk drobnoustrojowych).

Kurs obejmie wprowadzenie do techn...

21 Czerwca 2009 - 21 Czerwca 2009
Dania

Politechnika Duńska organizuje w dniach od 21 do 26 czerwca w Lyngby, Dania, kurs nt. osobniczego modelowania interakcji i procesów drobnoustrojowych za pomocą platformy iDynoMiCS (Osobniczy symulator dynamiki zbiorowisk drobnoustrojowych).

Kurs obejmie wprowadzenie do technik modelowania osobniczego, stosowanych w rozwoju zbiorowisk drobnoustrojów w formie błony biologicznej. Wykłady główne i dodatkowe obejmą obszerne wprowadzenie do systemów modelowania drobnoustrojowego.

Na koniec kursu kursanci będą w stanie korzystać z systemu iDynoMiCS w celu modelowania systemów istotnych z punktu widzenia ich pracy bez konieczności opracowywania własnego oprogramowania.

Kurs jest kierowany do studentów i naukowców z dziedziny nauk o środowisku, mikrobiologii, ekologii drobnoustrojowej, ekologii, informatyki, matematyki stosowanej, inżynierii i fizyki.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj