European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Regionalnego na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, Cáceres, Hiszpania

Europejskie Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (eris@) zaplanowało swoją doroczną konferencję w 2009 r. na 6-8 maja w Cáceres, Hiszpania.

Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się wokół kluczowych tematów dotyczących innowacyjności i kreatywności z ...

6 Maja 2009 - 6 Maja 2009
Hiszpania
Europejskie Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (eris@) zaplanowało swoją doroczną konferencję w 2009 r. na 6-8 maja w Cáceres, Hiszpania.

Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się wokół kluczowych tematów dotyczących innowacyjności i kreatywności z perspektywy metod, technologii i projektów.

Po otwarciu konferencji i uroczystym obiedzie pierwszego dnia, drugi dzień wypełnią prezentacje i sesje okrągłego stołu związane nie tylko z metodologiami technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) takimi jak otwarte innowacje, żyjące laboratoria i klastry, ale również z najnowszymi urządzeniami, w tym z identyfikacją drogą fal radiowych (RFID), web 2.0 i łączami szerokopasmowymi. W ostatnim dniu, główna sesja zostanie poświęcona usługom TIK dla ludności ze szczególnym uwzględnieniem e-inkluzji, kobiet, młodzieży i osób starszych.Więcej informacji:
http://www.ianis.net/about/AC2009Extremadura/