European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Wspólna konferencja nt. zagadnień związanych z informacją geograficzną i danymi przestrzennymi, Praga, Czechy

W dniach 12-13 maja w Pradze, Czechy, Europejska Organizacja Parasolowa na rzecz Informacji Geograficznej (EUROGI) organizuje międzynarodową konferencję nt. zagadnień związanych z informacją geograficzną i danymi przestrzennymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wydarzenie po...

12 Maja 2009 - 12 Maja 2009
Czechy
W dniach 12-13 maja w Pradze, Czechy, Europejska Organizacja Parasolowa na rzecz Informacji Geograficznej (EUROGI) organizuje międzynarodową konferencję nt. zagadnień związanych z informacją geograficzną i danymi przestrzennymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wydarzenie połączy 15. Konferencję nt. Systemów Informatycznych w Rolnictwie i Leśnictwie (ISAF) oraz pierwszą Konferencję nt. Infrastruktury Danych Przestrzennych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE.SDI).

Wśród tematów poruszanych na konferencji znajdą się:
- perspektywy i kierunki naukowe w Unii Europejskiej;
- technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) dla obszarów wiejskich;
- zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem, globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES);
- Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE);
- rejestry gruntów, systemy map referencyjnych, System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS);
- infrastruktura danych przestrzennych (SDI);
- żyjące laboratoria;
- nauczanie kanałami elektronicznymi na obszarach wiejskich;
- wymiar ludzki rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność;
- wspólny system informacji o środowisku.Więcej informacji:
http://www.isaf.cz/