Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja 2012 - projekcja przyszłości: odtwarzaj, zatrzymuj i przesuwaj do przodu, Los Angeles, USA

W dniach 21 - 23 maja 2012 r. w Los Angeles, USA, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja 2012 - projekcja przyszłości: odtwarzaj, zatrzymuj i przesuwaj do przodu".

Tradycyjnie, archiwa audiowizualne były budowane wokół konkretnych mediów, takich jak obraz, radio, telewizja...

21 Maja 2012 - 21 Maja 2012
Stany Zjednoczone

W dniach 21 - 23 maja 2012 r. w Los Angeles, USA, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja 2012 - projekcja przyszłości: odtwarzaj, zatrzymuj i przesuwaj do przodu".

Tradycyjnie, archiwa audiowizualne były budowane wokół konkretnych mediów, takich jak obraz, radio, telewizja czy sprzęt. Natomiast archiwa cyfrowe mogą obejmować każdy typ mediów i łączyć wszystkie zagadnienia związane z mediami i sprzętem w jeden system. Instytucjonalnie wiele jednostek nadal zmaga się z wyzwaniami i możliwościami stwarzanymi przez tę nową platformę.

Operacje re-orientacji wokół danych wymagają zmian nie tylko w technologii, ale w zarządzaniu i kulturze. Problemy i kwestie, jakie się z nimi wiążą zyskały odmienne odpowiedzi w sektorze komercyjnym i niekomercyjnym.

Wydarzenie poświęcone będzie analizie obecnego statusu archiwów audiowizualnych, głównym wyzwaniom, jakie stają przed tymi archiwami i ich twórcami pod względem technologii, pozycjonowania instytucjonalnego, zmian w użytkowaniu i rynku oraz przyszłej gotowości.

W czasie wydarzenia odbędzie się seminarium nt. wymiany wiedzy między interesariuszami z Ameryki Północnej i Europy.Więcej informacji: http://2012.screeningthefuture.com