Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa i kryptografii, Rzym, Włochy

W dniach 24 - 27 lipca 2012 r. w Rzymie, Włochy. odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa i kryptografii".

W ostatnich latach aplikacje komputerowe i usługi internetowe wnoszą ogromny wkład w rozwój społeczeństwa. Jednocześnie są one dosyć w...

24 Lipca 2012 - 24 Lipca 2012
Włochy
W dniach 24 - 27 lipca 2012 r. w Rzymie, Włochy. odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa i kryptografii".

W ostatnich latach aplikacje komputerowe i usługi internetowe wnoszą ogromny wkład w rozwój społeczeństwa. Jednocześnie są one dosyć wrażliwe i stanowią przedmiot częstych ataków. Kryptografia jest niezbędnym narzędziem do ochrony informacji w systemach komputerowych. Postępy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie kryptografii i kodowania stanowią kluczowy czynnik rozwoju w komunikacji danych, sieciach danych i informatyce rozproszonej.

Konferencja położy nacisk nie tylko na matematyczną teorię i praktykę kryptografii oraz kodowania innych aspektów systemów informacji i bezpieczeństwa sieci, ale również na opracowywanie aplikacji i systemów informacji w kontekście e-biznesu, Internetu i globalnych przedsiębiorstw.

Konferencja posłuży za forum do dyskusji i wymiany między naukowcami, matematykami, inżynierami i praktykami zainteresowanymi aspektami bezpieczeństwa powiązanymi z informacjami i komunikacją.Więcej informacji: http://secrypt.icete.org/