Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty ESA 2012 nt. EMC w technice lotniczej i kosmonautycznej", Wenecja, Włochy

W dniach 21 - 22 maja 2012 r. w Wenecji, Włochy, odbędą się "Warsztaty ESA 2012 nt. EMC w technice lotniczej i kosmonautycznej" (2012 EAS workshop on aerospace EMC).

Dostawcy i producenci z sektora lotniczego i kosmonautycznego znajdują się pod stałą presją coraz surowszych ...

28 Czerwca 2012 - 28 Czerwca 2012
Włochy

W dniach 21 - 22 maja 2012 r. w Wenecji, Włochy, odbędą się "Warsztaty ESA 2012 nt. EMC w technice lotniczej i kosmonautycznej" (2012 EAS workshop on aerospace EMC).

Dostawcy i producenci z sektora lotniczego i kosmonautycznego znajdują się pod stałą presją coraz surowszych wymogów prawnych. Dostarczane muszą być coraz bardziej zaawansowane technologie i usługi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu terminów. Mając powyższe na uwadze, inżynierowie zajmujący się kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) poszukują zaawansowanego podejścia i technik w zakresie modelowania, projektowania, produkcji i testowania, których ostatecznym celem jest wypracowanie wbudowanej projektowo kompatybilności i unikanie dzięki temu kosztownych zmian w zintegrowanych systemach.

Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców i inżynierów pracujących nad EMC w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym, aby zyskać szerszy obraz obecnego stanu technologii i trendów EMC. Program warsztatów zachęcać będzie również do dyskusji nad przyszłymi osiągnięciami w statkach kosmicznych oraz nad postępami i wyzwaniami w projektowaniu statków powietrznych.Więcej informacji: http://congrexprojects.com/12A05