Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Integracyjne sieci biologiczne 2012", Helsingør, Dania

W dniach 11 - 13 maja 2012 r. w Helsingør, Dania, odbędzie się wydarzenie pt. "Integracyjne sieci biologiczne 2012" (Integrative network biology 2012).

Sieci biologiczne zapewniają analizę matematyczną powiązań występujących w badaniach ekologicznych, ewolucyjnych i fizjolog...

10 Lipca 2012 - 10 Lipca 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 11 - 13 maja 2012 r. w Helsingør, Dania, odbędzie się wydarzenie pt. "Integracyjne sieci biologiczne 2012" (Integrative network biology 2012).

Sieci biologiczne zapewniają analizę matematyczną powiązań występujących w badaniach ekologicznych, ewolucyjnych i fizjologicznych, jak np. w sieciach neuronalnych. Mogą pomóc naukowcom przedstawić i przeanalizować najważniejsze warstwy biologii w formie sieci obliczeniowych. ´

Jednocześnie zapotrzebowanie na zaawansowane analizy sekwencji biologicznych powodują rozwój obliczeniowej biologii molekularnej (nazywanej czasami bioinformatyką). Wiele z najwydajniejszych metod analizy sekwencyjnej opiera się obecnie na zasadach modelowania probabilistycznego. ´

Konferencja posłuży za forum do prezentacji sposobów, w jakie modele sieciowe mogą być wykorzystywane do badania i obierania za cel złożonych chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca i zaburzenia neurologiczne.Więcej informacji: http://www.networkbio.org/