Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie warsztaty nt. godnych zaufania systemów samoorganizujących się, Paryż, Francja

W dniach 14 - 16 lipca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędą się Trzecie warsztaty nt. godnych zaufania systemów samoorganizujących się (Third Workshop on Trustworthy Self-Organising Systems).

Zaufanie i jego różne aspekty mają pierwszorzędne znaczenie w kontekście systemów samo...

14 Lipca 2012 - 14 Lipca 2012
Francja

W dniach 14 - 16 lipca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędą się Trzecie warsztaty nt. godnych zaufania systemów samoorganizujących się (Third Workshop on Trustworthy Self-Organising Systems).

Zaufanie i jego różne aspekty mają pierwszorzędne znaczenie w kontekście systemów samoorganizujących się. Włączenie elementu zaufania może przełożyć się na korzyści pod względem wydajności, odporności na błędy, bezpieczeństwa i łatwości w użytkowaniu.

Formalne metody zapewnienia poprawności funkcjonalnej i bezpieczeństwa są analizowane przez różne grupy badawcze z rozmaitych społeczności. Aczkolwiek, jak dotychczas rozpatrywane były odrębnie, jako uzupełnienie zaufania.

Na relację między systemem a użytkownikiem wpływa przejrzystość i spójność systemu z punktu widzenia użytkownika, a zwłaszcza jego używalność tj. sposób, w jaki użytkownik jest informowany o procesach samoorganizujących się oraz w jaki może on wchodzić w interakcje z systemem.

Warsztaty stworzą forum do dyskusji nad różnymi aspektami zaufania w systemach samoorganizujących się, nad sposobami ich promowania oraz relacjami między nimi.Więcej informacji: http://tsos.isse.de