Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Partnerstwa w ramach zaproszeń NMP i PPP 7PR", Lyon, France

Dnia 12 czerwca 2012 r. w Lyonie, Francja, odbędzie się wydarzenie poświęcone "Partnerstwom w ramach zaproszeń NMP i PPP 7PR".

Przed zbliżającymi się zaproszeniami z Siódmego Programu Ramowego (7PR) w zakresie nanotechnologii, nanonauk, nanomateriałów i nowych technologii pr...

12 Czerwca 2012 - 12 Czerwca 2012
Francja

Dnia 12 czerwca 2012 r. w Lyonie, Francja, odbędzie się wydarzenie poświęcone "Partnerstwom w ramach zaproszeń NMP i PPP 7PR".

Przed zbliżającymi się zaproszeniami z Siódmego Programu Ramowego (7PR) w zakresie nanotechnologii, nanonauk, nanomateriałów i nowych technologii produkcyjnych (NMP) oraz partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), wydarzenie ułatwi uczestnikom sieciowanie i przygotowywanie propozycji projektów. Program obejmie następujące obszary:
- nanonauki i nanotechnologie;
- materiały i integracja;
- fabryka przyszłości i produkcja;
- energooszczędne budynki;
- ekologiczne samochody.
Przewidziano również spotkania, które można zaplanować wcześniej za pośrednictwem witryny internetowej wydarzenia, oraz stoiska uczestników prowadzone przez Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), sieci KPK (NMPTeam, ETNA, Ideal-ist, C-Energy+) oraz Europejską Sieć Przedsiębiorczości.

Termin rejestracji upływa 22 maja 2012 r. Udział jest bezpłatny.Więcej informacji: http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/manifestations/120612-form-nmp.php