Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. wyszukiwania naukowego, modelowego i zadaniowego, Pafos, Cypr

Dnia 27 września 2012 r. w Pafos, Cypr, odbędą się Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. wyszukiwania naukowego, modelowego i zadaniowego (First International Workshop on Science-Model- and Task-aware Search (SciMoTS)).

Biblioteki cyfrowe i systemy informacji naukowych staj...

27 Września 2012 - 27 Września 2012
Cypr

Dnia 27 września 2012 r. w Pafos, Cypr, odbędą się Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. wyszukiwania naukowego, modelowego i zadaniowego (First International Workshop on Science-Model- and Task-aware Search (SciMoTS)).

Biblioteki cyfrowe i systemy informacji naukowych stają w obliczu poważnych wyzwań związanych z wyszukiwaniem informacji. Ogólnikowość terminów wyszukiwania i indeksowania, przeciążenie informacyjne ilością i złożonością zestawów wyników oraz wady tekstu opartego na rankingach istotności stanowią przeszkody piętrzące się przed użytkownikami i opiekunami bibliotek.

Wydaje się, że tradycyjne wyszukiwanie informacji ad hoc osiągnęło wysoki poziom jakości pod względem precyzji i ponownego przywołania. Jednakże zaawansowane modele bibliometryczne i sieciowe struktury społeczności naukowych są szczególnie obiecujące, jeżeli chodzi o dążenie do otwarcia alternatywnych ścieżek dostępu do bibliotek cyfrowych.

Wydarzenie położy nacisk na dwa nowe podejścia do doskonalenia procesu wyszukiwania w systemach bibliotek cyfrowych: wyszukiwanie naukowo-modelowe i zadaniowe.Więcej informacji: http://www.gesis.org/en/events/conferences/scimots/