Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja zamykająca projekt SYNBIOSIS - maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej", Bruksela, Belgia

Dnia 29 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Konferencja zamykająca projekt SYNBIOSIS - maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej" (SYNBIOSIS final conference - Maximising synergies for central European biotech ...

29 Maja 2012 - 29 Maja 2012
Belgia

Dnia 29 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Konferencja zamykająca projekt SYNBIOSIS - maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej" (SYNBIOSIS final conference - Maximising synergies for central European biotech research infrastructures).

Finansowany ze środków unijnych projekt SYNBIOSIS (Maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej) łączy dwa europejskie klastry badawcze w dziedzinach biotechnologii/nauk przyrodniczych i TIK. Dwa regiony partnerskie - Morawy Południowe (Czechy) i Friuli Venezia Giulia (Włochy) - są zainteresowane rozwijaniem specjalistycznych infrastruktur badawczych, zgodnie z europejskim modelem "inteligentnej specjalizacji".

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki projektu, w tym bieżąca współpraca między uczelniami wyższymi, klastrami badawczymi i przedsiębiorstwami. Nacisk zostanie położony również na najlepsze praktyki, przetestowane w regionach partnerów SYNBIOSIS, które prezentują wysoki potencjał powielenia w innych kontekstach europejskich.Więcej informacji: http://www.synbiosis.org/finalconference