Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe sympozjum nt. nauki o usługach", Lipsk, Niemcy

Dnia 25 września 2012 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się "Międzynarodowe sympozjum nt. nauki o usługach" (The international symposium on services science).

Nauka o usługach to interdyscyplinarne podejście do analizowania, projektowania i wdrażania modeli usługowych - złożonyc...

25 Listopada 2012 - 25 Listopada 2012
Niemcy

Dnia 25 września 2012 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się "Międzynarodowe sympozjum nt. nauki o usługach" (The international symposium on services science).

Nauka o usługach to interdyscyplinarne podejście do analizowania, projektowania i wdrażania modeli usługowych - złożonych systemów, w których określone układy ludzi i technologii podejmują działania zapewniające wartość dla innych.

Konferencja posłuży za platformę dla dalszego rozwoju badań i dyskusji w obrębie nauki o usługach z naciskiem na usługi biznesowe intensywnie wykorzystujące wiedzę, zwane też usługami inteligentnymi, oraz ich zastosowanie w teorii i praktyce. Poruszone zostaną takie tematy jak:
- inteligentne usługi w teorii i praktyce;
- inteligentne usługi w nowoczesnych sektorach;
- inteligentne usługi w zarządzaniu i stosowaniu.Więcej informacji: http://isss.uni-leipzig.de