Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy - ustawiając kurs na biogospodarkę, Mediolan, Włochy

W dniach 18 - 22 czerwca 2012 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się 20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy - ustawiając kurs na biogospodarkę (20th European Biomass Conference and Exhibition: Setting the course for a Biobased Economy).

Zważywszy na światową populac...

18 Czerwca 2012 - 18 Czerwca 2012
Włochy

W dniach 18 - 22 czerwca 2012 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się 20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy - ustawiając kurs na biogospodarkę (20th European Biomass Conference and Exhibition: Setting the course for a Biobased Economy).

Zważywszy na światową populację, która zbliży się do dziewięciu miliardów w 2050 r. i kurczenia się zasobów kopalnych, wezwania do zmiany w kierunku nowego społeczeństwa ponaftowego dają powód do przestawienia się na bardziej zasobooszczędne społeczeństwo.

Konferencja stworzy okazję dla wszystkich zainteresowanych stron do dyskusji nad pełnym wachlarzem opcji bioenergetycznych, w tym oceną zasobów, technologiami konwergencji, schematami zachęt i zastosowań oraz zrównoważeniem. Szczególny nacisk zostanie położony na biogaz od produkcji po dystrybucję.Więcej informacji: http://www.conference-biomass.com/Welcome.404.0.html