Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. modeli wyższego rzędu i globalnych ograniczeń w obrazie komputerowym", Florencja, Włochy

Dnia 13 października 2012 r. we Florencji, Włochy, odbędą się "Warsztaty nt. modeli wyższego rzędu i globalnych ograniczeń w obrazie komputerowym" (Workshop on higher-order models and global constraints in computer vision).

Wiele zadań w obrazie komputerowym jest modelowanyc...

13 Października 2012 - 13 Października 2012
Włochy

Dnia 13 października 2012 r. we Florencji, Włochy, odbędą się "Warsztaty nt. modeli wyższego rzędu i globalnych ograniczeń w obrazie komputerowym" (Workshop on higher-order models and global constraints in computer vision).

Wiele zadań w obrazie komputerowym jest modelowanych jako problemy dyskretnego etykietowania. Ta metoda w sposób znaczący ogranicza jednak siłę odwzorowywania w tych modelach, ponieważ nie są one w stanie uchwycić bogactwa naturalnych obrazów. Nowe metody umożliwiają kodowanie znacząco większej liczby zaawansowanych zależności strukturalnych między zmiennymi, co sprawia, że obrazy stają się żywsze i bogatsze.

Celem warsztatów będzie zgromadzenie naukowców pracujących nad różnymi aspektami tego zagadnienia (takimi jak modelowanie, wnioskowanie i uczenie się) i omówienie różnych technik, wspólnych rozwiązań, pytań otwartych i przyszłych dążeń.Więcej informacji: http://sites.google.com/a/ttic.edu/eccv-2012-workshop-hipot/