Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Biologia molekularna i innowacyjne terapie mięsaków okresu dzieciństwa i dojrzewania", Pułtusk, Polska

W dniach 29 września - 4 października 2012 r. w Pułtusku, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Biologia molekularna i innowacyjne terapie mięsaków okresu dzieciństwa i dojrzewania" (Molecular biology and innovative therapies in sarcomas of childhood and adolescence).

Mięsak...

29 Września 2012 - 29 Września 2012
Polska

W dniach 29 września - 4 października 2012 r. w Pułtusku, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Biologia molekularna i innowacyjne terapie mięsaków okresu dzieciństwa i dojrzewania" (Molecular biology and innovative therapies in sarcomas of childhood and adolescence).

Mięsak to nowotwór, który powstaje z przekształconych komórek pochodzenia mezenchymalnego. Wiele mięsaków jest podatnych na chemioterapię, co radykalnie poprawiło wskaźnik przeżycia chorych.

Konferencja zgromadzi biologów i klinicystów w celu wdrożenia interdyscyplinarnego podejścia, które jest niezbędne, aby posunąć naprzód badania i terapię rzadkich mięsaków wieku dziecięcego. Tematy dotyczyć będą najnowszych wyników badań molekularnych i biologicznych, identyfikacji nowych czynników ryzyka na potrzeby stratyfikacji oraz nowe modele.Więcej informacji: http://www.esf.org/index.php?id=9149