Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Choroby zakaźne - transgraniczne zagrożenia dla zdrowia", Nikozja, Cypr

Dnia 5 lipca 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Choroby zakaźne - transgraniczne zagrożenie dla zdrowia" (Communicable disease: a cross border health threat).

Choroby zakaźne to schorzenia wywoływane przez takie organizmy, jak bakterie, wirusy, grzyby czy ...

5 Lipca 2012 - 5 Lipca 2012
Cypr

Dnia 5 lipca 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Choroby zakaźne - transgraniczne zagrożenie dla zdrowia" (Communicable disease: a cross border health threat).

Choroby zakaźne to schorzenia wywoływane przez takie organizmy, jak bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Czasami powodem schorzenia nie jest sam organizm jako taki, tylko toksyna, którą wytwarza po przeniknięciu do żywiciela ludzkiego. Mimo niezwykłych postępów w badaniach medycznych i leczeniu, jakie poczyniono w XX w., choroby zakaźne nadal znajdują się pośród głównych przyczyn zgonów na całym świecie z powodu pojawiania się nowych, ponownego pojawienia się starych i utrzymywania się tych nieuleczalnych.

Choroby te mogą być przenoszone bezpośrednio z jednej osoby na drugą oraz ze zwierzęcia na człowieka lub z nieożywionego przedmiotu (klamki, blatu itp.) na człowieka. Niektóre z chorób zakaźnych mogą się rozprzestrzeniać na wiele sposobów. Globalizacja i zacieśnianie się międzynarodowych powiązań w kontekście handlu, migracji i przepływu informacji przyspieszyło transgraniczne przenoszenie chorób.

Konferencja zgromadzi specjalistów ds. publicznej ochrony zdrowia w celu stymulowania wymiany informacji naukowych i danych publicznej opieki zdrowotnej na temat pojawiających się zagadnień związanych z chorobami zakaźnymi.Więcej informacji:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/employment-social-policy-health-consumer-affairs/communicable-diseases-a-cross-border-health-threat