Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódme sympozjum nt. rehabilitacji weterynaryjnej i terapii fizykalnej, Wiedeń, Austria

W dniach 15 - 18 sierpnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się Siódme sympozjum nt. rehabilitacji weterynaryjnej i terapii fizykalnej (Seventh Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy).

Przez tysiące lat zwierzęta odgrywały znaczącą rolę w życiu człowi...

15 Sierpnia 2012 - 15 Sierpnia 2012
Australia

W dniach 15 - 18 sierpnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się Siódme sympozjum nt. rehabilitacji weterynaryjnej i terapii fizykalnej (Seventh Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy).

Przez tysiące lat zwierzęta odgrywały znaczącą rolę w życiu człowieka. W ciągu ostatniej dekady psy i inne zwierzęta chowane w domu zaczęły odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie, a w niektórych przypadkach integracja psów i kotów osiągnęła taki stopień, że aktywnie kształtują one sposób, w jaki rodzina prowadzi dom.

Wyniki badań pokazują, że terapia może przyczynić się do zdecydowanego przyspieszenia procesu leczenia i pomóc zwierzęciu powrócić do poprzedniego poziomu funkcjonowania szybciej i bezpieczniej niż przy braku interwencji. Techniki i metody leczenia są podobne do tych stosowanych w terapii ludzi, aczkolwiek zostały specjalnie zaadaptowane na potrzeby zwierząt.

Korzyści, jakie niesie terapia fizykalna zwierząt zyskują szerokie uznanie społeczności weterynaryjnej już od wielu lat. Niemniej praktyka kliniczna terapii fizykalnej zwierząt jest stosunkowo nową dziedziną. Celem konferencji będzie zwrócenie uwagi na nowatorskie badania i wiedzę w dziedzinie rehabilitacji weterynaryjnej i terapii fizykalnej.

Wydarzenie ma posłużyć za forum dla naukowców i profesjonalistów specjalizujących się w terapii fizykalnej, medycynie sportowej, rehabilitacji, chirurgii, ortopedii, neurologii, biomechanice i analizie ruchu.Więcej informacji: http://www.admicos.com/isvr2012/index.htm