Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"IMAMPC 2012 - międzynarodowe spotkanie nt. atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii", Piza, Włochy

W dniach 12 - 14 września w Scuola Normale Superiore w Pizie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "IMAMPC 2012 - międzynarodowe spotkanie nt. atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii" (IMAMPC 2012 - International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry).

Inte...

12 Września 2012 - 12 Września 2012
Austria

W dniach 12 - 14 września w Scuola Normale Superiore w Pizie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "IMAMPC 2012 - międzynarodowe spotkanie nt. atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii" (IMAMPC 2012 - International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry).

Interdyscyplinarne spotkanie, współorganizowane przez CODECS (Zbieżne środowisko rozproszone na rzecz spektroskopii komputerowej) - interdyscyplinarne działanie COST, którego celem jest stworzenie sieci poświęconej spektroskopii komputerowej, ma stymulować pomysły i promować wysokiej jakości badania naukowe prowadzone przez młodych naukowców. Zgromadzi eksperymentatorów i teoretyków z rozmaitych dziedzin, takich jak:

- elektroniczna struktura i spektroskopia molekuł w fazie gazowej, fazach skondensowanych i na granicach faz gaz-powierzchnia;
- makromolekuły i agregaty;
- dynamika strukturalna, ciecze, nanomateriały;
- fotoreaktywność i fotowoltaika;
- ultra-zimne zderzenia, kontrola kwantowa, nanokropelki z nadciekłego helu.Więcej informacji: http://imampc2012.sns.it/