Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czwarta międzynarodowa konferencja nt. tribologii i projektowania, Kos, Grecja

W dniach 3 - 5 września 2012 r. na wyspie Kos, Grecja, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. tribologii i projektowania (Fourth International Conference on Tribology and Design).

Tribologia to nauka i inżynieria zajmująca się oddziałującymi na siebie powierzchn...

3 Września 2012 - 3 Września 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 3 - 5 września 2012 r. na wyspie Kos, Grecja, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. tribologii i projektowania (Fourth International Conference on Tribology and Design).

Tribologia to nauka i inżynieria zajmująca się oddziałującymi na siebie powierzchniami w ruchu względnym. Obejmuje badanie i zastosowanie zasad tarcia, smarowania i ścierania się. Zasadniczo każdy produkt, w którym jeden materiał ślizga się po drugim lub trze o niego znajduje się pod wpływem złożonych interakcji tribologicznych. Miejsca tych interakcji można nasmarować, co umożliwia ochronę np. implantów bioder i innych protez przed zużyciem. Badania tribologiczne są powszechnie wykorzystywane w projektowaniu łożysk, ale znajdują także zastosowanie w większości innych aspektów współczesnej technologii, nawet w odżywkach do włosów i kosmetykach, takich jak szminka, pudry czy błyszczyki.

Wydarzenie poświęcone będzie roli technologii i projektowania. Zgromadzi inżynierów i naukowców z różnych dyscyplin, kładąc nacisk na zastosowania kosmiczne, niezawodność, energię, zaawansowane materiały i korozję.
Więcej informacji: http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/tribology-and-design-2012.html