Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii", Wiedeń, Austria

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się "Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii" (ECCOMAS 2012, European congress on computational methods in applied sciences and engineering).

Metody obliczeniowe w naukach s...

10 Września 2012 - 10 Września 2012
Austria

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się "Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii" (ECCOMAS 2012, European congress on computational methods in applied sciences and engineering).

Metody obliczeniowe w naukach stosowanych i inżynierii kształtują przyszłe działania badawczo-rozwojowe zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Wpływają one na szerokie spektrum dziedzin, od inżynierii, poprzez naukę, finanse, ekonomię, sztukę, po nauki społeczne.

Ostatnio pojawiły się nowe wyzwania w modelowaniu złożonych systemów, zaawansowanych algorytmach, zaawansowanych obliczeniach naukowych i inżynieryjnych oraz powiązanych (interdyscyplinarnych) środowiskach rozwiązywania problemów. Zważywszy na fakt, że złożone problemy często powiązane są z napiętymi terminami, potrzebne są algorytmy i techniki obliczeniowe dużej mocy.

Konferencja zgromadzi naukowców, którzy wymienią się opiniami na temat najnowszych trendów w tej dziedzinie.Więcej informacji: http://eccomas2012.conf.tuwien.ac.at/home.html