Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Forum komórek macierzystych - praca na rzecz zastosowań klinicznych", Londyn, Wlk. Brytania

Dnia 3 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Forum komórek macierzystych - praca na rzecz zastosowań klinicznych" (Stem cells forum: working towards clinical applications).

Naukowcy zajmujący się medycyną są przekonani, że terapia komór...

3 Października 2012 - 3 Października 2012
Zjednoczone Królestwo

Dnia 3 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Forum komórek macierzystych - praca na rzecz zastosowań klinicznych" (Stem cells forum: working towards clinical applications).

Naukowcy zajmujący się medycyną są przekonani, że terapia komórkami macierzystymi może radykalnie zmienić leczenie chorób człowieka. Istnieje już wiele terapii wykorzystujących dorosłe komórki macierzyste, w szczególności przeszczepy szpiku kostnego stosowane w leczeniu białaczki. Lekarze nie mogą się doczekać, kiedy już wkrótce będą w stanie wykorzystywać technologie wypracowane w toku badań nad komórkami macierzystymi do leczenia szerokiego spektrum chorób, w tym choroby Parkinsona, urazów rdzenia kręgowego, stwardnienia zanikowego bocznego, stwardnienia rozsianego czy uszkodzeń mięśni pośród wielu innych upośledzeń i schorzeń. Aczkolwiek istnieją również potencjalne i nieprzewidywalne zagrożenia. Zasługują one na gruntowne omówienie w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadczenia naukowe.

Forum zgromadzi naukowców w celu wymiany poglądów na najnowsze zastosowania kliniczne terapii komórkami macierzystymi.Więcej informacji: http://www.regonline.co.uk/builder/site/default.aspx?EventID=983431