Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

18. międzynarodowa konferencja nt. technologii informacyjnych i programistycznych, Kowno, Litwa

W dniach 13 - 14 września 2012 r. w Kownie, Litwa, odbędzie się 18. międzynarodowa konferencja nt. technologii informacyjnych i programistycznych (18th International Conference on Information and Software Technologies).

Przedmiotem międzynarodowej konferencji nt. technologii...

13 Września 2012 - 13 Września 2012
Litwa
W dniach 13 - 14 września 2012 r. w Kownie, Litwa, odbędzie się 18. międzynarodowa konferencja nt. technologii informacyjnych i programistycznych (18th International Conference on Information and Software Technologies).

Przedmiotem międzynarodowej konferencji nt. technologii informacyjnych i programistycznych (ICIST), wcześniej znanej pod nazwą Konferencja IT (ang. IT Conference), jest utrzymanie w centrum uwagi promowania interdyscyplinarnych podejść i metod, które są opracowywane w celu dalszego uproszczenia konwergencji wymogów społecznych i informatycznych oraz technologii towarzyszących. Aby dalej zachęcać do takiej konwergencji, przeprowadzone zostaną przez uznanych praktyków pełne, zaawansowane kursy poświęcone praktykom w programowaniu.

Zaprasza się interesariuszy i ekspertów do przyłączenia się do debaty i podzielenia się swoją wiedzą na temat analizy i projektowania systemów, sprzętu i sieci komputerowych oraz innych, istotnych zagadnień.Więcej informacji:
http://isd.ktu.lt/ICIST2012/