Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Granice w biologii roślin od odkryć do zastosowań", Gandawa, Belgia

Wydarzenie pt. "Granice w biologii roślin: od odkryć do zastosowań" (Frontiers in plant biology: from discovery to applications) odbędzie się w dniach 3-5 października 2012 r. w Gandawie (Belgia).

Badania z zakresu biologii roślin dotyczą grup populacyjnych, a w szczególnośc...

3 Października 2012 - 3 Października 2012
Belgia

Wydarzenie pt. "Granice w biologii roślin: od odkryć do zastosowań" (Frontiers in plant biology: from discovery to applications) odbędzie się w dniach 3-5 października 2012 r. w Gandawie (Belgia).

Badania z zakresu biologii roślin dotyczą grup populacyjnych, a w szczególności ich ewolucji, fizjologii, budowy i systematyki. Poddyscypliny biologii roślin to na przykład agronomia, leśnictwo, ogrodnictwo i paleobotanika. Badanie roślin jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentalnym elementem życia na Ziemi: są źródłem tlenu i pożywienia niezbędnego wszystkim ludziom i innym organizmom żywym. W ostatnich latach obserwujemy eksplozję wysokowydajnych technologii, a wraz z nimi odkryć w dziedzinie biologii roślin.

Konferencja będzie poświęcona ostatnim odkryciom w biologii roślin, dokonanym przy użyciu najnowszych technik badawczych. Przykładowe tematy sesji to:
- regulacja wewnątrzkomórkowa;
- komunikacja krótkiego zasięgu;
- komunikacja dalekiego zasięgu;
- komunikacja ze środowiskiem;
- integracja sygnału;
- przyszłe kierunki rozwoju.Więcej informacji: http://www.nature.com/natureconferences/fpb2012/index.html