Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum zamykające projekt RESFOOD

Sympozjum zamykające projekt RESFOOD (Final Symposium of the RESFOOD project) odbędzie się dnia 27 października w Brukseli, Belgia.

27 Października 2015 - 27 Października 2015
Brussels, Belgia

Wiele zasobów naturalnych jest marnotrawionych w czasie produkcji i przetwarzania żywności (zwłaszcza przez producentów i użytkowników końcowych) z powodu braku rozwiązań technologicznych i wiedzy. W czasie wydarzenia RESFOOD zaprezentowane zostaną gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania technologiczne, praktyki i strategie zarządzania uprawami, przetwórstwem świeżej żywności i waloryzacją odpadów, opracowane w toku trzyletnich prac nad projektem RESFOOD. Na wydarzenie złoży się giełda kontaktów poświęcona zbliżającemu się zaproszeniu w ramach programu „Horyzont 20020”, które dotyczyć będzie bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, w celu zaprezentowania szeregu pomysłów na projekty i wspomagania budowania konsorcjów.

Współorganizatorami konferencji zamykającej dofinansowany z budżetu 7PR projekt RESFOOD będą europejskie platformy technologiczne Food for Life oraz Water Supply and Sanitation.

Więcej informacji:
http://www.resfood.eu/web/