Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

1. wydarzenie UNI-SET nt. budowania klastra energetycznego

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim jest gospodarzem pierwszego wydarzenia UNI-SET nt. budowania klastra energetycznego, które odbędzie się w dniach 24-26 lutego 2016 r.

24 Lutego 2016 - 26 Lutego 2016
Trondheim, Norwegia

Projekt UNI-SET ma na celu mobilizowanie sektora uniwersyteckiego do wnoszenia jak największego wkładu w rozwiązywanie europejskich problemów energetycznych. To pierwsze z pięciu takich wydarzeń poświęconych budowaniu klastra, które zaplanowano na 2016 r. i 2017 r., pt. „Human resources and new knowledge to build the future energy system” (Zasoby ludzkie i nowa wiedza na rzecz budowania przyszłego systemu energetycznego).

Uczestnicy wezmą udział w opracowaniu planu działania i strategicznego programu dla uczelni, które reprezentują ważnych interesariuszy w przyszłym społeczeństwie opartym na energii. Ponadto wydarzenie stworzy okazję do analizy innowacyjnych programów i podejść z multidyscyplinarnej perspektywy za pośrednictwem przykładów, wniosków oraz najlepszych praktyk.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia UNI-SET nt. budowania klastra

Powiązane artykuły

26 Września 2016 - 28 Września 2016
Italy

13 Czerwca 2016

21 Listopada 2016 - 23 Listopada 2016
Romania

14 Października 2016