Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum nt. żywności EuroFIR 2016

W dniach od 4 do 8 kwietnia 2016 r. EuroFIR, Europejska Sieć Doskonałości ds. Baz Danych o Składzie Żywności, organizuje w Brukseli sympozjum nt. żywności EuroFIR 2016 (EuroFIR Food Symposium 2016).

4 Kwietnia 2016 - 8 Kwietnia 2016
Brussels, Belgia

Sympozjum zgromadzi członków EuroFIR i interesariuszy, między innymi naukowców zajmujących się składem żywności, dietą i zdrowiem, przedstawicieli MŚP i NGO, decydentów oraz przedsiębiorców z sektora spożywczego. Sympozjum skupi się na najnowszym działaniu regulacyjnym na szczeblu europejskim w zakresie bezpieczeństwa i etykietowania żywności, które ma zapewnić zrównoważony łańcuch rolno-spożywczy w Europie.

Uczestnicy będą mieć okazję do omówienia zagadnień wynikających ze zmian w europejskich przepisach z naciskiem na dostarczanie danych.

Pośród głównych prelegentów znajdą się: dr Tim Gumbel (DG SANTE, Komisja Europejska), prof. Judy Buttriss (British Nutrition Foundation, Zjednoczone Królestwo) i wielu innych.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia EuroFIR Food Symposium 2016