Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja FOODINTEGRITY 2016

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FOODINTEGRITY organizują doroczną konferencję w dniach 6-7 kwietnia 2016 r. w Pradze, Republika Czeska.

6 Kwietnia 2016 - 7 Kwietnia 2016
Prague, Czechy

Konferencja, która będzie trzecim spotkaniem w ramach projektu, skupi się na najnowszych danych badawczych na temat osiągnięć i strategii w dziedzinie integralności żywności – bezpieczeństwo, jakość, autentyczność i identyfikowalność – wypracowanych w ramach projektu i poza nim.

Poruszane będą następujące tematy:

- Narzędzia do oceny integralności żywności.
- Luki w prowadzonych obecnie badaniach nad autentycznością żywności.
- Narzędzia analityczne do uwierzytelniania żywności.
- Demonstracja możliwości wykorzystywania przez interesariuszy europejskiej bazy o metodologiach analitycznych i baz danych na temat autentyczności żywności.

Zaplanowano także serię warsztatów i demonstrację podejść w zakresie uwierzytelniania żywności opracowanych przez partnerów projektu FOODINTEGRITY.

Stworzona zostanie także wyjątkowa możliwość przedyskutowania z ekspertami FOODINTEGRITY najnowszych osiągnięć i strategii w dziedzinie integralności żywności – bezpieczeństwo, jakość, autentyczność i identyfikowalność.

Więcej informacji:
strona wydarzenia projektu