Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt INTEGRIM

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INTEGRIM organizują konferencję zamykającą w dniach 6-8 lipca 2016 r. w Bilbao, Hiszpania.

6 Lipca 2016 - 8 Lipca 2016
Bilbao, Hiszpania

Konferencja 2016 INTEGRIM (Integration and international migration: pathways and integration policies) położy nacisk na integrację polityk i procesów publicznych dotyczących międzynarodowych migrantów w Europie i poza jej granicami. W zamyśle ma połączyć praktyki i perspektywy tak akademickie, jak i oddolne, aby wzbogacić wiedzę, dyskusję i wyniki konferencji pod kątem zmiany polityki.

Zważywszy na obawy związane z integracją i migracją w całej Europie, istnieje pilna potrzeba przemyślenia podejścia i sposobów włączania ruchów społecznych. Integracja migrantów jest testem dla spójności społecznej i sprawiedliwości, przez pryzmat której można podjąć krytyczną analizę społeczeństw europejskich, podsycać debatę publiczną i posuwać naprzód konkretne działania i politykę.

Więcej informacji:
strona wydarzenia