Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt CLYMBOL

Dnia 15 czerwca 2016 r. odbędzie się w Brukseli, Belgia, konferencja zamykająca finansowany ze środków UE projekt CLYMBOL.

15 Czerwca 2016 - 15 Czerwca 2016
Brussels, Belgia

Oświadczenia i symbole zdrowotne to komunikaty na opakowaniach spożywczych, które mają pomóc konsumentom w rozpoznawaniu zdrowszych produktów. Pytanie brzmi, czy się sprawdzają, a jeżeli tak to w jaki sposób? Nad tym właśnie pracowali przez cztery lata partnerzy finansowanego ze środków UE projektu CLYMBOL, którzy swoje ostateczne ustalenia zaprezentują na konferencji.

Delegaci omówią opracowany w ramach projektu na potrzeby europejskich interesariuszy zestaw narzędzi do monitorowania oddziaływania oświadczeń i symboli zdrowotnych za pomocą sprawdzonych metod. Wezmą także udział w warsztatach dla interesariuszy, aby omówić dorobek projektu oraz jego następstwa dla polityki publicznej i branży spożywczej.

Więcej informacji:
witryna nt. wydarzeń w ramach projektu