Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt SUSMILK

Finansowany ze środków UE projekt SUSMILK organizuje w dniach 22-23 września 2016 r. w Santiago de Compostela, Hiszpania, konferencję zamykającą.

22 Września 2016 - 23 Września 2016
Santiago de Compostela, Hiszpania

Konferencja zamykająca projekt SUSMILK dostarczy informacji i posłuży za forum do prezentacji dorobku oraz sposobu, w jaki partnerzy projektu opracowali nowatorskie rozwiązania na rzecz podniesienia zrównoważenia i konkurencyjności w sektorze mleczarskim. Partnerzy projektu opowiedzieli się za włączeniem innowacyjnych i skutecznych technologii w koncepcję „ekologicznego mleczarstwa”, która ma zmaksymalizować oszczędności wody i energii, będąc jednocześnie kluczowym komponentem projektu.

Pośród tematów, które mają zostać poruszone w czasie dwudniowej konferencji znajdą się technologie grzewczo-chłodnicze, systemy uzdatniania wody i wstępnego zagęszczania mleka.

Współorganizatorami konferencji są: Międzynarodowa Federacja Mleczarska (IDF), National Association of Dairy Industries (FENIL) oraz Spanish Technology Platform Food for Life.

Więcej informacji:
strona wydarzenia