Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum zamykające projekt BIOART

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu BIOART organizują sympozjum zamykające w ramach dorocznej konferencji ESAO, która odbędzie się w dniach 14-17 września 2016 r. w Warszawie, Polska.

14 Września 2016 - 17 Września 2016
Warsaw, Polska

Odbywające się w ramach dorocznej konferencji ESAO, wydarzenie zamykające BIOART będzie mieć formę sympozjum tematycznego, otwartego dla wszystkich uczestników ESAO. W czasie sympozjum uczestnicy zostaną poinformowani o dorobku i osiągnięciach projektu.

Głównym celem badawczym projektu, prócz pełnienia roli sieci szkoleniowej dla młodych naukowców z tej dziedziny, było doskonalenie zdolności sztucznych i biosztucznych nerek do usuwania toksyn mocznicowych z krwiobiegu. W tym celu w ramach projektu powstały dwa prototypy. Poboczne prace badawcze w ramach projektu koncentrowały się na opracowaniu prototypowych bioreaktorów zapewniających zdolność do życia i funkcjonalność hepatocytów.

Temat dorocznej konferencji ESAO (Europejskie Stowarzyszenie Sztucznych Narządów) brzmi: „Towards Effective, Seamlessly integrated and Affordable Artificial Organs”.

Więcej informacji:
strona wydarzenia
witryna konferencji ESAO 2016