Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie Forum Nanobezpieczeństwa dla Młodych Naukowców

Finansowany ze środków UE projekt ENANOMAPPER, we współpracy z EU NanoSafety Cluster, organizuje w dniach 15-16 września 2016 r. Drugie Forum Nanobezpieczeństwa dla Młodych Naukowców (Second Nanosafety Forum for Young Scientists) w Visby, Szwecja.

15 Września 2016 - 16 Września 2016
Visby, Gotland, Szwecja

Wydarzenie posłuży za otwarte forum dla młodych naukowców (studentów, doktorów i innych), którzy są zaangażowani w finansowane ze środków UE i krajowe projekty z dziedziny nanobezpieczeństwa. Zaplanowano zatem sesje naukowe poświęcone prezentacjom młodych naukowców i nieformalne sesje „spotkaj się z ekspertem” ze starszymi badaczami. Nie przewiduje się sesji plakatowych. Prezentacje ustne zostaną wybrane przez komitet ds. programu naukowego na podstawie przedłożonych streszczeń.

Odbędzie się także spotkanie EU NanoSafety Cluster, organizowane drugiego dnia popołudniu, tj. 16 września 2016 r.

Partnerzy projektu ENANOMAPPER, nad którym prace zakończą się w styczniu 2017 r., opracowują właśnie zarządzanie danymi i infrastrukturę analityczną wraz z ontologiami wspomagającymi działania w zakresie oceny bezpieczeństwa prowadzone przez europejską społeczność badawczo-rozwojową w dziedzinie nanomateriałów. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa nanomateriałów poprzez dostarczanie baz danych, narzędzi analitycznych i ontologii do oceny ryzyka i powiązania ich z istniejącymi w tej dziedzinie zasobami.

Więcej informacji:
strona wydarzenia