Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

INNER ERA-Net 'IdeasLab' - Fréjus, Francja

Finansowana przez UE sieć INNER ERA-Net organizuje warsztaty zatytułowane IdeasLaboratory: physics and chemistry of surfaces and interfaces for breakthroughs in energy efficiency ("Laboratorium pomysłów. Fizyka i chemia powierzchni i interfejsów na potrzeby przełomu w efektywn...

8 Listopada 2008 - 8 Listopada 2008
Francja

Finansowana przez UE sieć INNER ERA-Net organizuje warsztaty zatytułowane IdeasLaboratory: physics and chemistry of surfaces and interfaces for breakthroughs in energy efficiency ("Laboratorium pomysłów. Fizyka i chemia powierzchni i interfejsów na potrzeby przełomu w efektywności energetycznej"). Warsztaty odbędą się w dniach 8-12 listopada we Fréjus (Francja).

Celem wydarzenia jest identyfikacja nowych podejść w przyszłych badaniach w dziedzinie energii.

Zaproszenia na warsztaty zostaną wysłane jedynie wybranym kandydatom, którzy przedstawią organizatorom streszczenie opisujące badania prowadzone przez chemików, fizyków, biologów, matematyków i inżynierów. Streszczenia zostaną ocenione przez ekspertów, a wybrani kandydaci wezmą udział w wydarzeniu "Ideas Lab", na którym będą mogli zaprezentować swoje badania i ich znaczenie dla energetyki, a także rywalizować z innymi koncepcjami. Następnie grupa naukowców będzie wspólnie pracować nad najbardziej innowacyjnymi i interesującymi podejściami, a na koniec zmierzą się z innymi grupami. W ten sposób wybrany zostanie najbardziej interesujący projekt badawczy.

Naukowcy rywalizują ze sobą o nagrodę CNRS-ADEME (Centre National de la Recherche Scientifique-Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) w oparciu o dotychczasowe badania i koncepcje opracowane w wyniku "burzy mózgów" podczas warsztatów IdeasLab.Więcej informacji można uzyskać tu:

CNRS
http://energie.cnrs.ensma.fr/

lub pobierając następujący plik:
http://energie.cnrs.ensma.fr/INNER/Flyer-5-2.pdf