Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. roli geologii w zrozumieniu głębokiego obiegu węgla, Londyn, Wielka Brytania

Londyńskie Towarzystwo Geologiczne organizuje dnia 27 listopada w Londynie, w Wielkiej Brytanii, konferencję pt. "Węgiel: głęboki obieg geologiczny i jego wpływ na powietrze, którym oddychamy".

Coraz wyraźniej widać, że obieg węgla, z którym jesteśmy zaznajomieni może nie by...

27 Listopada 2008 - 27 Listopada 2008
Zjednoczone Królestwo

Londyńskie Towarzystwo Geologiczne organizuje dnia 27 listopada w Londynie, w Wielkiej Brytanii, konferencję pt. "Węgiel: głęboki obieg geologiczny i jego wpływ na powietrze, którym oddychamy".

Coraz wyraźniej widać, że obieg węgla, z którym jesteśmy zaznajomieni może nie być systemem zamkniętym. Dwutlenek węgla trafia do atmosfery z odgazowywania wulkanów, a węgiel jest wprowadzany do płaszcza Ziemi w procesie subdukcji, jednak jego przepływy są mało znane i prawie niekontrolowane.

Postępy w zdalnym pomiarze czujnikami ułatwią przyszłe lokalizowanie dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi i umożliwią zdefiniowanie nieznanych wcześniej korelacji geologicznych. Pionowe powiązanie między badaniami wnętrza Ziemi a bezpośrednim niepokojeniem ludzkości w związku ze zmianami klimatycznymi jest bardzo bliskie, niemniej wymaga zrozumienia globalnej obecności węgla, zaczynając od szczególnych postaci węgla organicznego i nieorganicznego z początków historii naszej planety.

Jednodniowa konferencja ma uwypuklić rolę nauk geologicznych w zrozumieniu głębokiego obiegu węgla na Ziemi. Zgromadzi ona ekspertów, którzy zaprezentują nowe spojrzenie na głęboki obieg węgla i stanie się okazją do wypracowania nowych strategii, zarówno w głównym nurcie badań jak i w badaniach interdyscyplinarnych, a także do zdefiniowania nowych zagadnień kluczowych, aby ocenić wpływ głębokiego obiegu węgla na atmosferę i klimat.Więcej informacji:
http://www.geolsoc.org.uk/gsl/events/listings/page4077.html