Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "UE, Afryka i Chiny: szanse i wyzwania trójstronnej współpracy", Bruksela, Belgia

Dnia 29 października w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja dla parlamentarzystów i ustawodawców pt. "UE, Afryka i Chiny: szanse i wyzwania trójstronnej współpracy". Organizatorem jest projekt EDC2020 (Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020 r.) finansowany w rama...

29 Października 2008 - 29 Października 2008
Belgia

Dnia 29 października w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja dla parlamentarzystów i ustawodawców pt. "UE, Afryka i Chiny: szanse i wyzwania trójstronnej współpracy". Organizatorem jest projekt EDC2020 (Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020 r.) finansowany w ramach tematu "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" Siódmego Programu Ramowego.

Komisja Europejska zaplanowała referat pt. "UE, Afryka i Chiny: w kierunku trójstronnego dialogu i współpracy na rzecz pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju". Uczestnicy razem będą dyskutować na temat referatu i przyszłych szans oraz wyzwań, jak również o ich znaczeniu dla decyzji politycznych, ustawodawczych i badawczych.

Wśród prelegentów i uczestników dyskusji znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i społeczności naukowej.Więcej informacji:
http://www.edc2020.eu/39.0.html