Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt VEIL, Wiedeń, Austria

W dniach 20 i 21 listopada odbędzie się w Wiedniu, w Austrii, konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt VEIL (Wartości, równość i różnice w liberalnych demokracjach).

W ramach tematu "Wokół muzułmańskiej chusty: debaty o polityce i przepisach w Europie" ...

20 Listopada 2008 - 20 Listopada 2008
Austria

W dniach 20 i 21 listopada odbędzie się w Wiedniu, w Austrii, konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt VEIL (Wartości, równość i różnice w liberalnych demokracjach).

W ramach tematu "Wokół muzułmańskiej chusty: debaty o polityce i przepisach w Europie" konsorcjum VEIL zaprezentuje wyniki badań zajmujących się sposobem, w jaki nie tylko wartości i normy liberalnych demokracji podlegają renegocjacji, ale również zbiorowe tożsamości stają się przedmiotem przebudowy w procesie integracji europejskiej. Wyniki te będą następnie dyskutowane przez naukowców z różnych krajów. Wśród najważniejszych tematów poruszanych w trakcie konferencji należy wymienić: "Sekularyzm a równość kobiet" oraz "Islamska chusta w Zachodniej Europie: zwierciadło tożsamości".

W ciągu minionych trzech lat projekt VEIL zajmował się debatą publiczną, rodzącymi się konfliktami i przepisami tworzonymi wokół zagadnienia zakrywania głowy i innych części ciała przez muzułmańskie kobiety w miejscach publicznych w ośmiu krajach europejskich. Chusta muzułmańska - rzucający się w oczy symbol - była przedmiotem burzliwej debaty społecznej i politycznej w całej Europie.Więcej informacji:
http://www.veil-project.eu/

lub pobierz program konferencji i informacje dot. dojazdu:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_programme_veil_conference_en.pdf

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_vienna_conference_en.pdf