Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum nt. monitorowania skutków zanieczyszczenia wód ropą naftową, Lipsk, Niemcy

W dniach 20-22 stycznia 2009 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się sympozjum nt. monitorowania skutków zanieczyszczenia wód ropą naftową.

Na sympozjum mają spotkać się międzynarodowi eksperci i zainteresowane strony, szczególnie przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji rząd...

20 Stycznia 2009 - 20 Stycznia 2009
Niemcy

W dniach 20-22 stycznia 2009 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się sympozjum nt. monitorowania skutków zanieczyszczenia wód ropą naftową.

Na sympozjum mają spotkać się międzynarodowi eksperci i zainteresowane strony, szczególnie przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji rządowych, w celu ułatwienia transferu technologii opracowanych w ramach unijnego projektu FACEiT (Szybka, zaawansowana informatyka komórkowa i ekosystemowa).

Celem wykładów i prezentacji plakatowych, które odbędą się podczas sympozjum, będzie:
- podkreślenie obecnego stanu wiedzy na temat skutków ekologicznych i sposobów ograniczenia zanieczyszczeń wód ropą naftową;
- przedstawienie postępów w opracowaniu biomarkerów i bioanaliz do skutecznego wykrywania skutków ekologicznych zanieczyszczeń ropą naftową;
- przedstawienie wyników zastosowań tych technik w eksperymentalnym wylewie ropy na Morzu Północnym.

Ekosystemy wód morskich i słodkich są w stanie stałego zagrożenia przez rozlew ropy naftowej i przypadkowe zanieczyszczenie nią środowiska, którego skutków dla organizmów morskich, bioróżnorodności i ekosystemów wodnych nie sposób przewidzieć.

Głównym celem projektu FACEiT jest udoskonalenie przewidywań biologicznych skutków dużych katastrof, w których dochodzi do rozlania ropy naftowej. W tym celu konsorcjum opracowuje i testuje nowe technologie monitorowania zanieczyszczeń, oparte na bioanalizach o różnych poziomach złożoności, od komórek bakterii po całe ekosystemy.Więcej informacji:
http://www.ufz.de/index.php?en=16987