Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kongres naukowy nt. zmian klimatycznych, Kopenhaga, Dania

Uniwersytet Kopenhaski gościć będzie międzynarodowy kongres naukowy nt. zmian klimatycznych pod tytułem "Zmiany klimatu: globalne zagrożenia, wyzwania i decyzje" w dniach od 10 do 12 marca 2009 r. w Kopenhadze, Dania. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z dziewięcioma i...

10 Marca 2009 - 10 Marca 2009
Dania

Uniwersytet Kopenhaski gościć będzie międzynarodowy kongres naukowy nt. zmian klimatycznych pod tytułem "Zmiany klimatu: globalne zagrożenia, wyzwania i decyzje" w dniach od 10 do 12 marca 2009 r. w Kopenhadze, Dania. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z dziewięcioma innymi uniwersytetami w ramach Międzynarodowego Sojuszu Uniwersytetów (IARU).

Głównym celem kongresu będzie podsumowanie już zdobytej oraz wypracowywanej wiedzy naukowej, aby podejmować przemyślane decyzje społeczne w zakresie strategii minimalizowania skutków i dostosowywania się w odpowiedzi na zmiany klimatu. Wydarzenie ma wskazać postępy w nauce, technologii i polityce niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju globalnych społeczności w ciągu obecnego i następnych dziesięcioleci.

Kongres poprzedzi Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP15) w Kopenhadze, która odbędzie się pod koniec 2009 r. Wszystkie wyniki obrad zostaną wydane w formie książki na temat zmian klimatu, natomiast streszczenie najważniejszych wyników będzie przekazane decydentom podczas COP15 jako uzupełnienie prac prowadzonych w ramach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu Narodów Zjednoczonych (IPCC).Więcej informacji:
http://climatecongress.ku.dk/