Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, Praga, Czechy

W dniach od 18 do 21 marca w Pradze, Czechy, odbędzie się piąty kongres Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

Jednym z celów kongresu jest wpłynąć na priorytety procesu bolońskiego po roku 2010 oraz zadbać o to, by konkretne interesy uniwersytetów zostały odpowiednio u...

18 Marca 2009 - 18 Marca 2009
Czechy

W dniach od 18 do 21 marca w Pradze, Czechy, odbędzie się piąty kongres Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

Jednym z celów kongresu jest wpłynąć na priorytety procesu bolońskiego po roku 2010 oraz zadbać o to, by konkretne interesy uniwersytetów zostały odpowiednio uwzględnione w warunkach dalszego budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Aby to osiągnąć, przedstawiciele uczelni wyższych obecni na kongresie zostaną poproszeni o wypracowanie "dziesięciu tez" na temat przyszłości europejskiej edukacji wyższej oraz badań w perspektywie do roku 2020.

Tegoroczny kongres przyjmie także nową formułę, gdzie dodatkiem do głównych sesji plenarnych będą cztery grupy tematyczne, w ramach których dyskutowane będą priorytetowe zagadnienia:
- uczelnia wyższa jako instytucja integrująca i elastyczna;
- uczelnia wyższa jako instytucja badawcza;
- kierowanie i zarządzanie instytucjami wieloelementowymi: nowe wyzwania dla edukacji wyższej - wpływ i reakcja instytucjonalna;
- globalny zasięg - interakcje Europy ze światem.

Każda grupa obejmie spotkania plenarne i grupy robocze.Więcej informacji:
http://www.eua.be/prague