Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie międzynarodowe warsztaty nt. pomocniczych interfejsów użytkownika, Kopenhaga, Dania

W dniach 29 - 30 marca 2012 r. w Kopenhadze, Dania, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty nt. pomocniczych interfejsów użytkownika.

Aby ułatwić ich wykorzystanie, aplikacje dla użytkowników końcowych są wyposażone w pomocnicze interfejsy użytkownika (UI). Narzędzia, tak...

25 Czerwca 2012 - 25 Czerwca 2012
Dania

W dniach 29 - 30 marca 2012 r. w Kopenhadze, Dania, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty nt. pomocniczych interfejsów użytkownika.

Aby ułatwić ich wykorzystanie, aplikacje dla użytkowników końcowych są wyposażone w pomocnicze interfejsy użytkownika (UI). Narzędzia, takie jak meta-UI, mega-UI i kreatory konfiguracji wspomagają użytkowników, dostarczając im informacji o dostępnych funkcjonalnościach, kontekście użycia czy wykonanych adaptacjach.

UI umożliwiają również użytkownikom nadzorowanie i modyfikowanie interaktywnego zachowania aplikacji według własnych potrzeb. Zważywszy na rosnącą złożoność systemów interaktywnych, pomocnicze interfejsy użytkownika są wysoce pożądane. Aczkolwiek nie ma obecnie wspólnego stanowiska, co do typów i roli pomocniczych UI.

Warsztaty posłużą za forum dla szerszego grona naukowców, którzy mają doświadczenie w projektowaniu, inżynierii i opracowywaniu pomocniczych UI.Więcej informacji: http://www.supportiveui.org/2012/